Usługi

Protetyka stomatologiczna

Nowoczesne podejście do protetyki stomatologicznej eliminuje konieczność znacznego opracowania zębów. Użycie technik cyfrowych oraz stosowanie najwyższej klasy materiałów umożliwia odtworzenie tkanki zęba z uniknięciem jego dalszego uszkodzenia, jak miało to miejsce w tradycyjnych technikach. Pojęcia „minimalna preparacja” oraz „prace bez preparacji” to nie tylko slogany, to nasza codzienność – pracujemy minimalnie inwazyjnymi metodami opracowania zębów, stosujemy najwyższej klasy adhezyjne techniki łączenia prac protetycznych.

Techniki wykorzystywane przez protetyków

Nasi protetycy pracują ceramiką naturalną, prasowaną, tlenkiem cyrkonu, polimerami oraz kompozytami, a także łączą je ze sobą, elastycznie dopasowując się do potrzeb pacjenta. Wszystkie te techniki służą nadrzędnym celom – przywróceniu lub stworzeniu prawidłowo funkcjonującego układu ruchu narządu żucia w relacji centralnej stawów skroniowo-żuchwowych.

 

Przykładowe ceny usług:

Protetyka stomatologiczna

  1. Konsultacja protetyczna 200 zł
  2. Korona pełnoceramiczna od 1900 zł
  3. Korona porcelanowa od 1200 zł
  4. Korona na implancie od 2500 zł
  5. Bezpośrednia odbudowa zęba 1000 zł
  6. Licówka porcelanowa od 1900 zł
  7. Proteza szkieletowa 2500 zł
  8. Proteza osiadająca 2000 zł

A co, jeśli źle tolerujesz wyciski?

W pracy korzystamy zarówno z tradycyjnych wycisków jak i ze skanera wewnątrzustnego.  Jest to urządzenie, za pomocą którego możemy rejestrować trójwymiarowy obraz zębów bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta. Obraz ten trafia do komputera, rekonstruującego z bardzo wysoką precyzją łuki zębowe pacjenta w za pomocą oprogramowania komputerowego.

Praca protetyczna powstaje w procesie CAD/CAM, najpierw w środowisku wirtualnym, na wirtualnych modelach a następnie jest cyfrowo frezowana lub drukowana. 

Umożliwia to rezygnację z niekomfortowych wycisków, przyśpiesza proces i zwiększa precyzję pracy. 

Bez klejącej masy wyciskowej, bez odruchu wymiotnego, bez żenującego ślinotoku!

Świetne rozwiązanie dla dentofoba. Koniec z wrażeniem, że się uduszę!