Usługi

Mioterapia – Terapia wielofunkcyjna języka w Piasecznie

logopedia

Terapia wielofunkcyjna języka, czyli mioterapia, to obok fizjoterapii stomatologicznej jeden z ważniejszych elementów naszej oferty. Mało która klinika stomatologiczna w regionie zajmuje się przeprowadzaniem tego typu terapii i zajęć z pacjentami. Prowadząc mioterapię jesteśmy dumni, że możemy naszym pacjentom pomóc w zharmonizowaniu działań odpowiednich grup mięśniowych języka i zapobiec tym samym powstawaniu różnego typu problemów związanym z prawidłowym rozwojem i funkcjonowaniem narządu żucia. Poprzez terapię wielofunkcyjną języka można też zapobiec rozwojowi u pacjentów wad zgryzu.

Prowadząc mioterapię, bazujemy na nowoczesnych formach leczenia, które łączą w sobie zalety wielu dziedzin stomatologii i metod leczenia środkami naturalnymi.

Na czym polega mioterapia w stomatologii?

Mioterapeuta funkcjonalny języka prowadzi trening mięśni układu ruchu narządu żucia, kształtując przy tym środowisko, w którym znajdują się zęby oraz pracują stawy skroniowo-ruchowe. W efekcie dochodzi do zwiększenia siły i napięcia mięśni. Głównym celem mioterapii jest więc przywrócenie naturalnej funkcji mięśniom, jako że równowaga panująca między nimi ma niepodważalny wpływ na rozwój i utrzymanie prawidłowego zgryzu oraz kondycji stawów.

Mioterapia w stomatologii polega na indywidualnym dobraniu precyzyjnych ćwiczeń fizycznych wpływających na mięśnie układu stomatognatycznego. Prowadzenie gimnastyki ruchowej odpowiednich grup mięśniowych ma na celu zharmonizowanie ich działania poprzez zwiększenie napięcia słabego gorsetu mięśniowego, zwiększenie siły mięśni oraz rozluźnienie tkanek kurczliwych.

Ćwiczenia w ramach terapii wielofunkcyjnej języka mają realny wpływ na:

  • przyjmowanie i rozdrabnianie pokarmów;
  • artykulację dźwięków;
  • oddychanie;
  • mimikę.

Co istotne, systematycznie przeprowadzany trening mioterapeutyczny jest nie tylko metodą leczenia nieprzyjemnych dolegliwości bólowych i innego typu objawów w jamie ustnej. Mioterapia jest także sposobem zapobiegania powstawania wad zgryzu u dzieci i młodzieży!

Treningi mioterapeutyczne warto wykorzystać w przypadku wystąpienia problemów ortodontycznych – ćwiczenia te mogą znacząco wspomóc mięśnie mimiczne oraz narząd żucia w przebiegu leczenia ortodontycznego z wykorzystaniem ruchomego lub stałego aparatu na zęby. W trakcie gimnastyki dochodzi do powstawania pozytywnych zmian morfologicznych w obrębie włókien mięśniowych oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Dzięki temu dochodzi do znaczącej poprawy ich motoryki i wytrzymałości.

Kiedy należy udać się na mioterapię stomatologiczną?

Na mioterapię stomatologiczną należy udać się wtedy, kiedy lekarz prowadzący zdiagnozuje problemy funkcji mięśni układu ruchu narządu żucia lub kiedy taka konieczność wynika z planu leczenia. Wskazaniem do rozpoczęcia mioterapii zawsze jest dodatni wynik testu czynnościowego. Przeprowadzane badanie polega na wykonywaniu przez pacjenta w gabinecie celowych ruchów, które mają za zadanie poprawę rysów twarzy i doprowadzenie do prawidłowego ustawienie żuchwy w stosunku do szczęki.

Decyzję o konieczności wykonania bloków terapeutycznych podejmuje mioterapeuta.

Recepcja

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (.....) jedynie do kontaktu ze mną.