Usługi

Terapia miofunkcjonalna języka

Mioterapeuta funkcjonalny języka jest niezbędnym członkiem naszego zespołu. Praca z mioterapeutą polega na treningu mięśni układu ruchu narządu żucia, kształtujących środowisko w którym znajdują się zęby i pracują stawy skroniowo żuchwowe. Celem mioterapii jest przywrócenie naturalnej funkcji mięśniom, co ma niebagatelny wpływ na rozwój i utrzymanie prawidłowego zgryzu oraz kondycji stawów. 

ceny usług:

Mioterapia funkcjonalna języka

  1. Pierwsza wizyta (konsultacja, badanie funkcji języka, określenie planu leczenia) 250 zł
  2. Kontynuacja terapii 200 zł