Usługi

Osteopatia

Dlaczego osteopata jest niezbędny w leczeniu TMD i choroby okluzyjnej?

 

Osteopatia to metoda leczenia manualnego z ponad 100 letnią tradycją. Jest uznaną i cenioną w wielu krajach na świecie formą diagnozowania i leczenia. Osteopatia traktuje ciało ludzkie jako całość, zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, stanowi kwintesencje mądrości i sztuki leczenia. Opiera się na zabiegach manualnych, zapewniając diagnostykę i terapię dysfunkcji ruchomości stawowej i tkankowej poprawia stan zdrowia pacjentów ale też zapewnia profilaktykę zaburzeń funkcjonalnych organizmu.

W każdej procedurze medycznej kluczową rolę odgrywa właściwa diagnostyka. Jest to oczywista prawda. Jednak zaklasyfikowanie dolegliwości pacjenta już takie oczywiste nie jest i często dotyczy wielu dziedzin medycyny jednocześnie. Problemy jakie mogą pojawić w rejonie stawu żuchwowo-skroniowego mogą pochodzić z:

 • nieprawidłowych warunków zwarciowych i okluzyjnych,
 • nieprawidłowej pozycji głowy – złej postawy ciała,
 • zaburzeń funkcji języka,
 • choroby ogólnoustrojowej,
 • zaburzeń snu i długotrwałego przeciążenia psychicznego.

Często spotykamy się z sytuacją, kiedy na wizycie u kolejnego lekarza dostajemy odmienną opinie i propozycję leczenia. Wynika to z faktu, że wiele identycznych objawów ma różną przyczynę. W takiej sytuacji konieczna staję się rola osteopaty – specjalisty z zakresu anatomii i funkcji narządu ruchu, posiadającego wiedzę z zakresu medycyny ogólnej, który posiada wiedzę i kompetencje do określenia strategii leczenia pacjenta, a nie jego objawów. Osteopata pełni funkcję koordynatora pomiędzy poszczególnymi specjalistami oraz zajmuje się diagnostyką czynnościową oraz leczeniem pacjenta z dysfunkcjami narządu ruchu. Rozpoznanie i zaplanowanie skutecznej strategii leczenia TMD, choroby okluzyjnej czy niestabilności szyjnej wymaga interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, którzy ze sobą współpracują i wzajemnie rozumieją złożoność problemu jakim się zajmują.

Dentologia posiada skoordynowany i współpracujący ze sobą od wielu lat zespół specjalistów zajmujących się kompleksowo dysfunkcją stawów żuchwowo-skroniowych, choroby okluzyjnej oraz niestabilności szyjnego odcinka kręgosłupa.

Przykładowe ceny usług:

Osteopatia

 1. Pierwsza wizyta osteopatyczna (konsultacja osteopatyczna, określenie planu leczenia) 250 zł
 2. Badanie czynności stawów pod kontrolą USG 150 zł
 3. Diagnostyka czynnościowa 250 zł
 4. Kontynuacja osteopatii 200 zł
Recepcja

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (.....) jedynie do kontaktu ze mną.