Usługi

Osteopatia

Osteo4

Dlaczego osteopata jest niezbędny w leczeniu TMD i choroby okluzyjnej?

 

Osteopatia to metoda leczenia manualnego z ponad 100 letnią tradycją. Jest uznaną i cenioną w wielu krajach na świecie formą diagnozowania i leczenia. Osteopatia traktuje ciało ludzkie jako całość, zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, stanowi kwintesencje mądrości i sztuki leczenia. Opiera się na zabiegach manualnych, zapewniając diagnostykę i terapię dysfunkcji ruchomości stawowej i tkankowej poprawia stan zdrowia pacjentów ale też zapewnia profilaktykę zaburzeń funkcjonalnych organizmu.

W każdej procedurze medycznej kluczową rolę odgrywa właściwa diagnostyka. Jest to oczywista prawda. Jednak zaklasyfikowanie dolegliwości pacjenta już takie oczywiste nie jest i często dotyczy wielu dziedzin medycyny jednocześnie. Problemy jakie mogą pojawić w rejonie stawu żuchwowo-skroniowego mogą pochodzić z:

  • nieprawidłowych warunków zwarciowych i okluzyjnych,
  • nieprawidłowej pozycji głowy – złej postawy ciała,
  • zaburzeń funkcji języka,
  • choroby ogólnoustrojowej,
  • zaburzeń snu i długotrwałego przeciążenia psychicznego.

Często spotykamy się z sytuacją, kiedy na wizycie u kolejnego lekarza dostajemy odmienną opinie i propozycję leczenia. Wynika to z faktu, że wiele identycznych objawów ma różną przyczynę. W takiej sytuacji konieczna staję się rola osteopaty – specjalisty z zakresu anatomii i funkcji narządu ruchu, posiadającego wiedzę z zakresu medycyny ogólnej, który posiada wiedzę i kompetencje do określenia strategii leczenia pacjenta, a nie jego objawów. Osteopata pełni funkcję koordynatora pomiędzy poszczególnymi specjalistami oraz zajmuje się diagnostyką czynnościową oraz leczeniem pacjenta z dysfunkcjami narządu ruchu. Rozpoznanie i zaplanowanie skutecznej strategii leczenia TMD, choroby okluzyjnej czy niestabilności szyjnej wymaga interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, którzy ze sobą współpracują i wzajemnie rozumieją złożoność problemu jakim się zajmują.

Dentologia posiada skoordynowany i współpracujący ze sobą od wielu lat zespół specjalistów zajmujących się kompleksowo dysfunkcją stawów żuchwowo-skroniowych, choroby okluzyjnej oraz niestabilności szyjnego odcinka kręgosłupa.

Recepcja

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (.....) jedynie do kontaktu ze mną.